Mācību maksa

Mācību maksa par vienu gadu sastāda 900 Eiro vai 90 Eiro mēnesī (par divu programmu-semestru apguvi).

Mācības notiek 10 mēnešu garumā (no septembra līdz jūnijam).

Viena mēneša laikā students apgūst 24 nodarbības (katra 75 min.).

 

 


Skolas rekvizīti:

SIA "Baltijas astroloģijas skola"
V.R.Nr. 40003735532
Maskavas iela 285/1-57, Rīga, LV-1063
"Luminor", RIKOLV2X
Konta Nr. (IBAN) LV76RIKO0000082881454