Dzīvās Ētikas mācība, kura atzīst astroloģiju.

Jaunajiem astrologiem, kuri veic pirmos patstāvīgos soļus astroloģijā, es Bībelē izlasīju noliedzošus izteikumus par astroloģiju. Es biju šausmās… Nolasīt visu

Informācijas avots :